kupiony samochod zanizona kwota na umowie

Niemożliwe stało się możliwe!!Nowy wierszyk:P:P

Temat: sprzedarz allegro
mocno zaniżoną kwotę jest z góry przegrana, gdyż decyduje bowiem efekt ekonomiczny ( do poczytania ). Inaczej należy podejść do sytuacji, gdy cena odbiega od wartości rynkowej, ale jest – powiedzmy – ‟rozsądna”. do witek_p janusz_ Nie wiem, na jakiej podstawie stwierdzacie zawarcie umowy kupna-sprzedaży auta? skoro samo Allegro temu zaprzecza. Ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa (w tym przypadku forma pisemna) to wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy ostatecznej, gdyż umowa zawierana za pośrednictwem Allegro nie jest umową na piśmie (brak jest własnoręcznych podpisów stron, nie używa się też podpisu elektronicznego). W takiej sytuacji – z mocy art. 7 ust. 3 Reg. – taka umowa ma jedynie charakter umowy przedwstępnej (bo ta nie wymaga żadnej formy), na mocy której zarówno kupujący jak i sprzedawca mogą dochodzić zawarcia umowy ostatecznej (przyrzeczonej). Oczywiście zawarcie umowy przyrzeczonej musi nastąpić w przewidzianej przez prawo formie. Ponadto bez zgody właściciela nie ma możliwości sprzedania jego ... a podejrzewam, że dalsze jego nachalne próby wyegzekwowania mogą skończyć przykrymi konsekwencji karnymi. I tak na koniec nawet jeśli klient zapłaciłby za auto i zostałaby zawarta umowa kupna sprzedaży. To każda ze stron ma prawo odstąpić od zawartej umowy w określonym prawnie terminie, wówczas strony powinny zwrócić sobie świadczenia wzajemne. W tym przypadku sprzedający oddaje 313zł, gdyż to jest jedyna kwota jaką poniósł klient przy zakupie auta i ew. jedyna realna strata po odstąpieniu od umowy przez sprzedającego. Cytat: Napisał/a cedwah 1. samochód ma wadę prawną, za którą jest odpowiedzialny sprzedający 2. kupujący może wystąpić do sprzedającego z roszczeniem z tytułu rękojmi za wady prawne. Może od umowy odstąpić i dochodzic naprawienia szkody, jaką poniósł w wyniku istnienia wady (np. żądać samochodu o podobnych parametrach) ... ale sprzedawca nie musi uwzględniać żądania i jak najbardziej może on zwrócić równowartość kwoty kupionego towaru tj. 313zł, chociażby uzasadniając brakiem możliwości wydania towaru o podobnych parametrach, 313 zł to jest...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=135777Temat: nieprzerejestrowanie auta w 30 dni,kara?
Wklejam by było w temacie: Podatek od kupna auta Kupujesz samochód od prywatnej osoby? Jeśli jest wart więcej niż 1000 zł, to raczej nie unikniesz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości auta. Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie płacisz tylko wtedy, gdy auto nabywasz u dilera lub w komisie. Transakcja taka jest już opodatkowana podatkiem VAT. Zakup samochodu ... Pozostali nabywcy mają obowiązek, bez wezwania z urzędu skarbowego, złożyć deklarację podatkową oraz obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Deklarację podatkową, czyli formularz podatkowy PCC-3 możesz wydrukować z internetowej strony ministerstwa finansów. Jeśli właścicielem samochodu ma być ktoś jeszcze (np. małżonek, rodzice, dziecko) trzeba mieć dodatkowo formularz PCC-3/A, czyli informację o pozostałych podatnikach. Przygotuj również Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i najważniejsze dane dotyczące kupionego samochodu (model, rocznik, przebieg). Spróbuj się rozeznać, ile warte są takie samochody na rynku wertując ogłoszenia prasowe lub serwisy ogłoszeniowe w Internecie. Przyda się też kalkulator. Formularz PCC-3 składa się z części oznaczonych literami. Nabywcę samochodu interesują części A, B, C, D, G i H. Część G tylko wtedy, gdy właścicieli auta ma ... szczegółowo opisać przedmiot transakcji, czyli nowo zakupiony samochód. Wpisz zatem markę, typ, model, rodzaj nadwozia, numer podwozia/nadwozia, pojemność silnika i przebieg. Większość tych danych znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Opisz także ... Tam gdzie trzeba podać podstawę opodatkowania (poz. 25) wpisujesz wartość rynkową samochodu. Pamiętaj, że może ona być inna niż cena, którą faktycznie zapłaciłeś za samochód. Wartość rynkową określa się bowiem na ... powinieneś się orientować, ile nabywcy płacą na lokalnym rynku za samochód tej samej marki, modelu, rocznika, o zbliżonym przebiegu i stanie technicznym. Dalej (poz. 26) wpisujesz stawkę podatku, czyli 2 proc. Potem możesz skorzystać z pomocy kalkulatora. Wartość auta mnożysz przez 2 proc. (albo przez 0,02). Wynik zaokrąglony do pełnych złotych wpisujesz w poz. 27 i powtarzasz w poz. 43. To twój ... lat. Osoby, które nie zawierają umowy sprzedaży auta, lecz zdecydują się na zamianę pojazdów, również muszą pamiętać o PCC. Sytuacja jest o tyle inna, że w przypadku zamiany obie strony odpowiadają solidarnie za wypełnienie obowiązku podatkowego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby się umówiły, że jedna z nich złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek. Kiedy wzywają do korekty Jeżeli wartość podana przez ciebie w deklaracji nie odpowiada, według oceny fiskusa, wartości rynkowej, dostaniesz wezwanie z urzędu skarbowego. Nie spodziewaj się go, gdy nieopatrznie zawyżyłeś wartość auta, lecz jeśli ją zaniżyłeś – nawet nieświadomie – urząd zażąda, żebyś ją podwyższył. Będziesz miał na to przynajmniej 14 dni od doręczenia wezwania. W wezwaniu będzie jednocześnie podana wartość według własnej, wstępnej oceny urzędników podatkowych. Możesz ... biegłego. Jeśli wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez ciebie, koszty opinii poniesiesz ty. Z opinią biegłego także można się nie zgodzić, bo np. ustalenie wartości rynkowej nastąpiło bez uwzględnienia cen z miejsca położenia auta w dniu transakcji (np. samochód kupiony na Podkarpaciu przez mieszkańca Warszawy – nie wzięto pod uwagę, że ... wyższą kwotę. Aby skutecznie bronić się przed zachłannością fiskusa warto gromadzić dowody własnych racji: faktury z warsztatów, fotografie, pisemne opinie ekspertów itp. Grzegorz Stężycki, Urząd Skarbowy w Grójcu Podatnik, który spóźni się z zapłatą PCC, musi pamiętać o powiększeniu wpłaty o kwotę odsetek. Jest przy tym jeden wyjątek, o którym warto pamiętać. Odsetek nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotnie wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to kwota 6,60 zł. Podatnik, który nie ureguluje zaległego podatku otrzyma najpierw upomnienie. Później wystawiany jest tytuł wykonawczy...
Źródło: forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64650


Copyright (c) 2009 Niemożliwe stało się możliwe!!Nowy wierszyk:P:P | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.