kultura łacińska i bizantyjska

Niemożliwe stało się możliwe!!Nowy wierszyk:P:P

Temat: Galeria Kontrrewolucji
... nie to, że chwalenie tego typu ludzi nie przystoi człowiekowi wychowanemu w kulturze europejskiej, wszystko jedno czy łacińskiej, bizantyjskiej, słowiańskiej, czy żydowskiej. Zastanawiające zresztą, że Degrella nie uważają za zbrodniarza osoby...
Źródło: xportal.pl/viewtopic.php?t=817Temat: Cytaty
Radogost napisał/a: No, cyrylica, czyli pismo używane w naszym kręgu kulturowym. Nie potrafią przeczytać i się denerwują Radogost napisał/a: Polska niestety przyjęła alfabet łaciński, który musiała mocno zmodyfikować, by oddawał brzmienie słowiańskiego języka. Niezbyt mocno, i w sumie - to był słuszny krok. Radogost napisał/a: To, że "ruski" to także nic złego. To właśnie kultura rosyjska pozwoliła wyrosnąć na swoim gruncie wielkim myślicielom i artystom Dugin do ich grona zdecydowanie się nie zalicza. Radogost napisał/a: , a przede wszystkim największym świętym, Czy ja wiem, może raczej bizantyjska? Radogost napisał/a: gdyż duchowo (choć nie...
Źródło: xportal.pl/viewtopic.php?t=588


Temat: 179 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
w Polsce, chociaż z tego co się orientuje pierwszy władca Wiślan przyjął chrześcijaństwo w obrządku bizantyjskim Pamiętaj też o tym że w skład Rzeczpospolitej wchodzili : Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Rosjanie, ewangelicy, grekokatolicy , prawosławni, muzułmanie, arianie, protestanci i wiele innych. Przez chwile mieliśmy Kościół Narodowy który był wynikiem tej mieszaniny kultur i wierzeń. druh, Rzeczywiście przyjmując klasyczne pojecie obywatela czyli człowieka...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33222


Temat: Najbardziej lubiana i nielubiana epoka historyczna
Właściwie to trudno powiedzieć, którą epokę lubię najbardziej. Ze starożytności interesuję się kulturą i religią starożytnego Egiptu (ale nie konkretnymi wydarzeniami historycznymi z tym związanymi), podobnie jest z Grecją, natomiast z ... można się pogubić) i historią Rusi i krajów skandynawskich, a także cywilizacją Majów, Inków itp.; w każdym razie specjalizacja mojego kierunku nazywa się "historia i kultura krajów Europy Wschodniej", a przedmioty związane ze specjalizacją to dotychczas "dzieje Rusi, Moskwy i Rosji do końca XIX wieku" i "Cywilizacja bizantyjska i łacińska"; później będę miał również "dzieje Rosji Sowieckiej". Z nowożytności interesuję się dziejami...
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=1019


Temat: "Co by było gdyby"- Cesarstwo bizantyjskie
Po upadku Zachodu Justynian rzeczywiscie próbował jeszcze odbudować Cesarstwo, ale był to ostatni cesarz za którego pisało i mówiło się oficjalnie po łacinie. Później zwyciężył nie tylko język, ale i kultura grecka. Dlatego nazwę Cesarstwo Bizantyjskie stosuje się (jak najbardziej na miejscu) właśnie od przełomu VI-VII wieku. Nawet wtedy kiedy łacina była oficjalnym językiem Ces. Wschodniego lud mówił po grecku, co więcej ... nazywany był rzymskim, stąd średniowieczna nazwa ich, Romanoi. Cesarstwo Wschodnie było skazane na to że prędzej czy później się zhellenizuje, izolacja od łacińskiego zachodu przyśpieszyła ten proces. Edit: Nie zauważyłem że...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=17392


Temat: Grupa Kulturowa Polaków w EUIII
Jakby nie patrzeć, niezależnie od okresu, Polska i jej kultura, była częścią składową świata zachodniego. Wprawdzie w wieku XVII nastąpiła dość silna orientalizacja, ale nigdy nie zmieniła ona głównych aksjomatów naszej kultury: tj religii katolickiej i wpływu łaciny. Rej mówiąc o tym, że "Polacy nie gęsi..." próbował nobilitować polszczyznę nie wobec greki czy języków ruskich, ale wobec łaciny. Z drugiej strony nie ... wschodnich, to powinniśmy być razem z Czechami. Dziwi mnie zdanie "Aczkolwiek na pewno blizej nam do Rosjan niz Czechow." Wprawdzie rozbiory spowodowały wzrost wpływu kultury rosyjskiej, nie zmieniły jednak naszego kręgu kulturowego. Wciąż obce jest nam bizantyjskie myślenie o religii i polityce. Alfabet mamy łaciński, przeżywaliśmy wszystkie kolejne, zachodnie prądy kulturowe co widać w architekturze czy literaturze renesansu, baroku, doby oświecenia... Zresztą...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=14997


Temat: Historia sztuki po 1989 r.
gruncie kultury łacińskiej".
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=3427


Temat: Katolickie dziedzictwo przekleństwem historii?
Rozmyślając nad tematem, zauważyłem jeszcze jedno zjawisko. Otóż gdyby podzielic łacińską Europę pod względem dominującego na danym terenie trunku, to moglibyśmy wydzielić trzy strefy 1 Strefa wina. Obejmuje kraje śródziemnomorskie i przyległe Hiszpanię, Portugalię, Francję, Włochy, Austrię, Węgry, Słowenię, Chorwację, oraz dalej kraje kultury grecko-bizantyjskiej 2. Strefa piwa obejmuje Wyspy Brytyjskie, Niderlandy, Niemcy, Czechy, południową i zachodnią Skandynawię 3 Strefa wódy. Polska, Słowacja, wschodnia Skandynawia, kraje bałtyckie, oraz dalej kraje kultury grecko-bizantyjskiej I otóz nie sposób nie zauważyć pewnej intrygującej zbieżności. Otóz Reformacja zaczeła sie i zwyciężyła w krajach strefy ...piwa, w niewielkim...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=4986


Temat: Komunizm czy szowinizm?
Istnieją różnice między cywilizacjami większe i mniejsze. Być może bliżej Rosji do Europy niż do Chin, ale nie można zapominać, że Europa wyrosła na wartościach cywilizacji łacińskiej, a Rosja bizantyjskiej, na którą dopiero nałożyła się azjatycka mentalność. Czyli pomieszanie z poplątaniem. Dlatego piszę o różnicy wilizacyjnej, gdyż o ile nie jadają psów czy kotów, o tyle cała ich kultura czerpała wzorce z innego kierunku - Bizancjum, a nasza z innego - Rzymu. Oczywiście bliżej im do siebie niż każdej z osobna do kultury azjatyckiej, ale nie na tyle, aby uznać je za ten...
Źródło: rosjapl.info/forum/viewtopic.php?t=6325


Temat: Podział na grupy technologiczne w obrębie chrześcijaństwa
„demokracja ludowa” w PRL-u (demokracja = władza ludu). Cywilizacja to coś więcej niż kultura. W skład jednej cywilizacji wchodzi wiele kultur. Wiele społeczności nie rozwinęło jednak cywilizacji i u nich mamy tylko kulturę, np. kraje afrykańskie. Polska zawsze należała do cywilizacji łacińskiej, tak jak Anglia, Włochy czy Portugalia. 4) Poza tym pojęcie cywilizacji anglosaskiej nie istnieje. Anglosaska może być kultura, która powstała na bazie wspólnej z Polską, Niemcami czy Czechami cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja ta opiera się na zdobyczach Rzymu i Grecji (prawo rzymskie, filozofia) oraz na pewnych elementach religii chrześcijańskiej, które respektują zarówno osoby ... technologiczna = cywilizacja, nie trzyma się kupy, gdyż jeśli tak jest, to dlaczego Węgry, Chorwacja czy Polska kraje należące do kręgu cywilizacji łacińskiej mają grupę orthodox. Poza tym w EU 2 występuje cywilizacja: łacińska (Anglia, Włochy), bizantyjska (Rosja, Bizancjum), hinduska, chińska, muzułmańska czy Indian południowoamerykańskich (Majowie). Więc o powiązaniach cywilizacji, kultur i religii można poczytać u klasyków tej dziedziny: Sprengler, Toynbee, Koneczny...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=8580


Temat: Co zawdzięczamy Napoleonowi ?
badacze zaliczają ją do kręgu cywilizacji bizantyjskiej/wschodnioeuropejskiej. Granica łacińskiej/zachodnioeuropejskiej idzie przez Finlandię, kraje bałtyckie, Polskę i po Chorwację. Rosja poszła swoją drogą nie tylko przez fakt przyjęcia prawosławia, ale przez chęć...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=8818


Temat: Asymilacja kulturalna
Wymagania do pojawienia się zdarzenia: prowincja musi być prowincją narodową ryzyko buntu w prowincji mniejsze od 1 w prowincji musi panować religia państwowa prowincja musi być obcej kultury musi być stolicą albo trzeba być właścicielem sąsiedniej prowincji z państwową religią i kulturą Zdarzenie może wyskoczyć co 2400 miesięcy (co tyle sprawdzane są warunki w prowincji) Przyśpieszacze i opóźniacze (im mniejszy factor tym większa szansa na wyskoczenie zdarzenia): factor = 0.05 Kultury z grupy turecko-semickiej albo bizantyjskiej w regionie Turcja. Kultury z grupy wschodniosłowiańskiej, zachodniosłowiańskiej lub bałtyckiej przeciwko kulturze kazachstańskiej, kirgiskiej, syberyjskiej i tatarskiej Kultura pruska przeciwko saksońskiej i pomorskiej Grupa technologiczna łacińska, wschodnia i muzułmańska ma bonus do asymilacji kultur europejskich i tych z grupy turecko-semickiej w prowincjach zamorskich ale poza Europą oraz regionami...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=27731


Temat: Rzeczpospolita Polska i polonizacja
XIV wieku nie było jeszcze kultury tak wyodrębnionej w Polsce jak sarmatyzm) i biorącej się z niej kultury zachodniej Europy, której depozytariuszami w stos. do Litwy byliśmy my. Czyli Rusini przejmowali kulturę (czyli rozwiązania prawne, wojskowe, itp.) od Polaków (którzy mieli lepsze instytucje prawne i gospodarcze od Niemców) tak jak my przejmowaliśmy te instytucje od Niemców. Dodajmy, że na wschodzie byli rywale, zatem kierunek na Bizancjum nie zachęcał. Tego nie rozumiem. Rywale czyli pewnie Arabowi, apotem Turcy. Ale np. kultura rosyjska, bułgarska, itp. jest oparta na bizantyjskiej. Efekt był łatwy do przewidzenia - kultura polska jako starsza (w tym sensie, że zaczęła wcześniej nasiąkać "zachodem") była bardziej atrakcyjna. Tutaj się z Tobą zgadzam, że przy lepszym rozwiązaniach kulturowych oni musieli je przejmować, aby "przenieść" ... jest oczywista: państwo mniej wyrobione kulturalnie ciążyło w sposób naturalny w kierunku kultury bardziej zasiedziałej, oferującej więcej przywilejów. Wydaje mi się to być naturalne. W końcu działały najprostsze mechanizmy, takie jak chęć zrobienia kariery. A ja tutaj czegoś nadal nie rozumiem. Polacy przejmowali instytucje prawne i gospodarcze (jak dobrze rozumiem część kultury) od Niemców. Duża część patrycjatu polskich miast była niemiecka. Jednak...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=7246


Temat: Biuro Grzegorza Kotaszyńskiego
Innocentego III, cywilizacja Lutra, Kalwina czy Olivera Cromwella, cywilizacja Napoleona i setek innych, która trwa do dziś. Wschód to cywilizacja greko-bizantyjska, która - choć o samej sobie mówiła wzniośle rzymska, a ... niej nie byłoby nas. Wtedy też, na przestrzeni wieków, egzystowały obok siebie w Europie dwie, równoległe cywilizacje siostrzane - łacińska i bizantyjska. Miały wspólne korzenie, łączyła je wiara (przez pewien czas), ... już wówczas i prężnie rozwijającej się kultury łacińskiej, i gasnącej kulturze greko-bizantyjskiej, która to, co miała w sobie najlepsze, przekazała siostrze. Tak oto narodziła się nowa cywilizacja, cywilizacja europejska - choć ... - nie mówimy tu o tragicznym konserwatyzmie angielskim, na Burke'a i jego ideologicznych potomków spuśćmy zasłonę milczenia - a narodził się po to, by bronić cywilizacji europejskiej - zachodniej, łacińskiej, rzymskiej ... nie. Teraz to już nie tylko cywilizacja europejska, zachodnia, łacińska, rzymska. To cywilizacja życia.
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=510


Temat: "Co by było gdyby"- Cesarstwo bizantyjskie
Może trochę źle rozłożyłem akcenty i zrozumiałeś mnie nieco inaczej niż zamierzałem,Templar. Jestem wielkim fanem Bizancjum i doceniam jego wpływ osiągnięcia itp itd. Nie neguję wysokiego poziomu intelektualnego bizantyjskich uczonych, nie napisałem też, że mieli czytać dzieła antyczne inaczej i że inaczej czytali je ówcześni ludzie "Zachodu" (bo w ogóle niewiele tego czytali). Ale faktem pozostaje, że w pewnym momencie cywilizacja Bizantyjska ... podobne tendencje były także na Zachodzie i tam Kościół poprzez indeksy ksiąg zakazanych itp instytucje starał się zachować status quo. Jednak po schizmie wschodniej drogi obu odłamów chrześcijańskiej cywilizacji i kultury ... nie było jednostek zdających sobie sprawę z tego że czas coś zmienić, ale jedne społeczeństwa na takie zmiany są gotowe, a inne nie... Zresztą mentalność i kultura wschodniego chrześcijaństwa odciska swe piętno i do dzisiaj. Z krajów byłej Jugosławii najlepiej rozwijają się łacińskie Słowenia i Chorwacja, z byłych "demoludów" najdalej w ogonie są prawosławne Rumunia i Bułgaria, a z krajów byłego ZSRR na trwały nowoczesno-liberalny (nie znaczy że lepszy) kurs weszły tylko republiki nadbałtyckie, jedyne "łacinskie" z tego grona. Przyjęta już dość dawno do UE prawosławna Grecja najgorzej ze wszystkich krajów wstępujących do ... nad tymi zagadnieniami, skądinąd bardzo ciekawymi. Czy więc dobrze, że Bizancjum upadło? Czy gdyby istniało potężne nadal (powiedzmy takie z okresu świetności za dynastii Macedońskiej) to na jego ziemiach gospodarka, kultura ... prawdopodobne rządy Bizantyjskie. Turcy odcięli tą część Europy od wszelkich nurtów filozofii, kultury, i gospodarki unowocześniajacej się cywlizacji Zachodu, w zamian nie dając niemal nic, gdyż dla tych ludów byli obcymi...
Źródło: wayofwar.org/showthread.php?t=17392


Temat: TURBAN ZAMIAST TIARY
fanom M. Waltariego („Czarny Anioł”) na odtrutkę, jako że bizantyjska rzeczywistość w relacji Judith Herrin nie wywołuje u czytelnika ciągot samobójczych.
Źródło: prozatorskie.pl/forum/viewtopic.php?t=4949


Temat: Przyczyny zaniku rodzimej kultury słowiańskiej
Bezpośrednią przyczyną zaniku kultury słowiańskiej było zdominowanie jej przez chrześcijańską kulturę Europy Zachodniej. Aby móc w pełni prześledzić cały proces wypierania jednej kultury przez drugą, który zaczął się z chwilą przyjęcia ... wewnątrz, o tyle przyjęcie chrześcijaństwa i kultury łacińskiej (lub greckiej), miały na celu wzmocnienie państwa na zewnątrz; ustawienie ich na równi z państwami „starej Europy”. Już władca wielkomorawski – Rościsław zwrócił się do cesarza bizantyjskiego Michała III o przysłanie misjonarzy. Efektem tego było przysłanie z Konstantynopola w 863 roku dwóch misjonarzy. Byli to bracia: Konstantyn (Cyryl) i Metody. Doszło do chrystianizacji Wielkich ... No i „chrzest” Polski – 966 rok. Nowa religia – chrześcijaństwo, była nośnikiem nowej kultury. Trzeba pamiętać, że stare obyczaje nie zostały porzucone z dnia na dzień, ale neofici z pewnością ... można mówić około XIII wieku. W miarę jak rozszerzały się w społeczeństwie wpływy nowej wiary, rozszerzał się również zasięg nowej kultury. Jednak mimo, że przestano mówić o dawnych bogach, mimo, że pojawiły się nowe zwyczaje, to przyzwyczajenia dawnej kultury pozostały i były nadal kultywowane przez szerokie rzesze prostego chłopstwa. Tak, to właśnie na wsi przetrwało najwięcej z naszego słowiańskiego dziedzictwa… Podsumowując należy stwierdzić, że dawna kultura została wyparta przez nową, chrześcijańską kulturę. Było to możliwe dzięki najlepszemu nośnikowi kultury – dzięki religii. Nie należy tu mówić o jakimkolwiek odrzuceniu dawnej, słowiańskiej kultury ale jest to po prostu zwykły proces kulturowy. Proces przyswajania tej kultury, która dominuje. Czy zgadzacie się z moją opinią? A może macie trochę inne zdanie na na temat tego zagadnienia??
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=2952


Copyright (c) 2009 Niemożliwe stało się możliwe!!Nowy wierszyk:P:P | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.